Niepełnosprawność a system orzecznictwa...

 

Sprawne procedury orzekania o niepełnosprawności, realizacja nowych obowiązków związanych z wydawaniem opinii w sprawie konieczności bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnymi, a także efektywność pracy wojewódzkich zespołów realizujących te zadania, to klucz do dobrej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Dyskusje i wymiana opinii pracowników z osobami tworzącymi zakresy działania orzeczników to konieczna praca u podstaw, bez której żaden system nie będzie działał na najwyższym poziomie. W Kujawsko-Pomorskim ta praca została wykonana. Wspólnie z Jarosławem Dudą Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności w Bydgoszczy, a także innymi praktykami rozmawialiśmy o usprawnieniu i optymalizacji systemu orzeczniczego, kosztach działania wojewódzkich zespołów oraz dotychczasowych praktykach.  Wszystkie wnioski wypracowane podczas trzydniowej konferencji trafiły do rąk Ministra Dudy, który wyjechał z Bydgoszczy wyposażony w niezbędną  do zainicjowania korzystnych zmian wiedzę.